การพัฒนาโครงสร้างต้านทานการกระแทกจากลูกเทนนิสความเร็วสูง

Publish Year International Journal 1
2017 exนางสาวกนกพร ปิ่นตบแต่ง, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, "Impact Analyses of a Tennis Ball onto Water-Filled Containers", ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 109-125