โครงการพัฒนาชุดไถระเบิดดินดานแบบติดตั้งชุดพรวนแนวดิ่งสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exKittikhun Prasertkan, "Specific energy requirements and soil pulverization of a combined tillage implement", Heliyon, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-10
2018 inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, exPrasertkan, K, "Performance of combined tillage tool operating under four different linkage configurations", SOIL & TILLAGE RESEARCH, ปีที่ 183, พฤศจิกายน 2018, หน้า 109-114
Publish Year International Conference 1
2017 exKittikhun Prasertkan, inดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Power Consumption of a Subsoiler Attached with Rotary Harrow for Cassava Cultivation", The 10th TSAE international conference : TSAE 2017, 7 - 9 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย