ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมพืชและการกระจายของสัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

Publish Year International Conference 4
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Predicted climate change impact on water resources in the Lower Mekong Basin and Related LIvelihood Issues", Water-related Diseases Workshop, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2016
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exAnak Pattanavibool, exSompoch Maneerat, exArchada Chitchote, "Forest Ecosystem Shifts in Response to Future Climate Change in the Western Forest Complex, Thailand", International Conference on Climate Change, Biodiversity and Ecosystem Services for the Sustainable DEvelopment Goals (SDGs): Policy and Practice, 27 - 29 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "BASIN-WIDE ASSESSMENT ON IMPACTS OF CLIMATE CHANGE ON ECOSYSTEM SERVICES IN THE LOWER MEKONG BASIN", ACES 2016 A Community on Ecosystem Services: Implementation Advances and Challenges, 5 - 9 ธันวาคม 2016, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Predicting Water Yields and Drought in the Lower Mekong Basin", ICENR 2016 and 2016 ILTER-EAP: Ecological Insights and Environmental Protection for Sustainable Development under Climate Changes in East-Asia pacific Regions, 26 - 29 ตุลาคม 2016, Ho Chi Mihn City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม