การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในกระบวนการผลิตชีวมวลสาหร่ายดูนาลิเอลล่า การแยกเบต้าแคโรทีนบริสุทธิ์ุ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของเบต้าแคโรทีนจากธรรมชาติ


แสดงความคิดเห็น

(0)