การทดสอบขั้นพรีคลินิคของเวชศาสตร์นาโนสำหรับการวินิจฉัยและการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHarry J. Whitlow, exHenry Udeogu, exArmin B. De Vera, exNaresh Deoli, "Investigation of mercury pathways from dental amalgam by micro-PIXE", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, ปีที่ 450, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, หน้า 347-352