การใช้ประโยชน์ของสารเฟอร์ฟูรอลจากชานอ้อยสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์กาวจากน้ำยางธรรมชาติ