ศักยภาพการผลิตน้ำมันทานตะวันในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตน้ำมันทานตะวัน