การใช้ประโยชน์เชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคหัวเน่าในมันสำปะหลัง