การวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae และเชื้อราขาว ฺBeauveria bassiana ในการควบคุมแมลงศัตรูข้าวชนิดปากเจาะดูด


แสดงความคิดเห็น

(0)