การติดตามการย่อยสลายของซากพืชที่เกิดจากสัตว์ในดินต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความเข้มแสง ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ ปุย จังหวัดเชียงใหม่