การใช้ประโยชน์ของเสียจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมปลาส้ม