การใช้ไฟโตไบโอติคในอาหารปลา

Publish Year International Conference 1
2016 exSophasith Thammaboud, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inนางอรทัย จินตสถาพร, "Efficacy of Plant Extract (Macleaya cordata) as Feed Attractant in Diet for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p 208-214. , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย