ศึกษาและพัฒนาวิธีการหาท่อน้ำประปาบนถนนเจริญนคร ภายใต้โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้าธนบุรี เขตคลองสาน-ประชาธิปก)

Publish Year International Conference 1
2016 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanon Lumpoo, "Integrated GPR with Modified Gradient Magnetic and EM Techniques to Pinpoint Water Pipeline along Charoen Nakhon Road under Golden Line Monorail Project of Bangkok", The 7th International Conference on Applied Geophysics | Geophysics towards Sustainable Development of Thailand and AEC, 14 - 15 มกราคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย