กิจกรรมคลัสเตอร์ข้าวและข้าวแปรรูป จังหวัดพิษณุโลกภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, exSudawan Somjai, exThitinan Chankoson, "THE CONTRIBUTION OF MACROECONOMIC FACTORS IN DETERMINING THE ECONOMICGROWTH, EXPORT AND THE AGRICULTURAL OUTPUT IN AGRI-BASED ASEAN ECONOMIES", ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 2043-2059