ทัศนคติ ความพึงพอใจและความผูกพันต่อการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน และความผูกพันต่อชุมชนของประชากรในชุมชนโดยรอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และกลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2558