การเสริมสาร Quarternary benzophenantridne และ protopine alkaliods ในอาหารสุกรและไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพทางเดินอาหาร