โครงการศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบริเวณชายฝั่งทะเลทางภาคใต้