โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับด้วยหลักอากาศพลศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2016 exNattawan Limsumalee , inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, inดร.ชินภัทร ทิพโยภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design and testing of wing assembly function for a small unmanned aerial vehicle aircraft", The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 13 - 16 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย