โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรป่าไม้ บริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ปี 2558


แสดงความคิดเห็น

(0)