งานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Cloud Service

Publish Year International Journal 7
2020 exBaig, Z.A., inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, exFirdous, S.N., exVo, V.N., exNguyen, T.G., exSo-In, C., "Averaged dependence estimators for DoS attack detection in IoT networks", Future Generation Computer Systems, ปีที่ 102, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 198-209
2019 exVan Nhan Vo, ex Tri Gia Nguyen, exChakchai So-in, exHUNG TRAN, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Secrecy Performance in the Internet of Things: Optimal Energy Harvesting Time Under Constraints of Sensors and Eavesdroppers", Mobile Networks and Applications, ปีที่ 23, ฉบับที่ 122, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-18
2019 exTRI GIA NGUYEN, exRUNG V. PHAN, exBINH T. NGUYEN, exChakchai So-in, exZUBAIR AHMED BAIG, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "SeArch: A Collaborative and IntelligentNIDS Architecture for SDN-BasedCloud IoT Networks", IEEE Access, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019, หน้า 107678-107694
2018 exPhet Imtongkhum, exChakchai So?In, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, exSongyut Phoemphon, "A Two-Level Intelligent Web Caching Scheme with a Hybrid Extreme Learning Machine and Least Frequently Used", Journal of Internet Technology , ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 725-740
2018 exDUC-DUNG TRAN, exDAC-BINH HA, exVan Nhan Vo, exChakchai So-in, exHUNG TRAN, exTRI GIA NGUYEN, exZUBAIR AHMED BAIG, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Performance Analysis of DF/AF Cooperative MISO Wireless Sensor Networks With NOMA and SWIPT Over Nakagami-m Fading", IEEE Access, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 56142-56161
2018 exVo, V.N., exNguyen, T.G., exSo-In, C., exBaig, Z.A., inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Secrecy Outage Performance Analysis for Energy Harvesting Sensor Networks with a Jammer Using Relay Selection Strategy", IEEE Access, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, เมษายน 2018, หน้า 23406-23419
2017 exนายสุรชัย จิตพินิจยล, inนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKoht-Arsa, K., "Achieving 100 Gb/s URL filtering with cots multi-core systems", International Journal of Electronic Commerce Studies, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, หน้า 77-96