การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อบรรเทาปวดและอักเสบจากตำรับยาสมุนไพรของชาวไทยใหญ่และชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2015 exKorawinwich Boonpisuttinant1, exUsa Sodamook, exWarintorn Ruksiriwanich, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "In Vitro Anti-melanogenesis and Collagen Biosynthesis Stimulating Activities of Star Grass (Hypoxis aurea Lour.) Extracts", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 02, ฉบับที่ 04, สิงหาคม 2015, หน้า 405-413
2014 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exKorawinwich Boonpisuttinant1, exUsa Sodamook, exJanyaporn Yuenying, exSupassron Keawklin, exPakawadee Srisanga , "Anti-Melanogenesis on Murine Melanoma Cell Line (B16F10) and Tyrosinase Inhibition Activity of Tuberous Extracts from Hypoxis Aurea Lour", Academic Journal of Science, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 27-35
Publish Year National Conference 1
2014 exKorawinwich Boonpisuttinant1, exUsa Sodamook, exWarinthon Ruksiriwanich, exAnusara Panutas, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, exSasithorn Letwattanakiet, "In vitro collagen biosynthesis stimulation on human skin fibroblasts of star grass tuberous extract", proceeding of the 2nd academic science technology conference (astc2014), 21 มีนาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย