การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกล้วยไม้

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exJitrapan Tiampayotorn, "Development of Night Cream for Dendrobium crumenatum Sw and Dendrobium Kho Jiranand “Khao Sanan”", The 12th Asia Pacific Orchid Conference (APOC12), 19 - 22 มีนาคม 2016, นนทบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 exKhemmaporn Trakonthanasoontorn, exChitchai Chantangsi, inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of 6-benzylaminopurine and light sources on tissue culture of Dendrobium hercoglossum Rchb.f", The 42nd congress on Science and Technology of Thailand (STT42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์, "Propagation techniques for Dendrobium crumenatum Sw", The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2016” (APOC12), , 19 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2017 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เซรัมบำรุงผิวที่มีสารออกฤทธิ์จากกล้วยไม้สกุลหวายเป็นองค์ประกอบ", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ , 2017