การใช้เคมีคอมพิวเตอร์คำนวณอันตรกิริยาระหว่างเอนไซม์เซอทูอินและพอลิฟีนอลซึ่งสกัดจากพืช