การประยุกต์ใช้เศษเหลือจากปลาหมึกแห้งเพื่อผลิตเป็นส่วนผสมเปปไทด์ที่ให้กลิ่นรสและออกฤทธิ์เชิงหน้าที่