การใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืชในรูปตรึงเซลล์เป็นเชื้อปลูกสำหรับผักกินใบและการตรวจติดตามกิจกรรมจุลินทรีย์

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, "Usage of Actinomycete as an Inoculant to Promote the Growth of Plants and Evaluation of Their Effect on Soil Bacterial Community Structure", International Conference on Engineering and Natural Science – Summer Session , 23 - 25 สิงหาคม 2017, Sapporo ญี่ปุ่น