การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหารของโลก และระบบอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกา

Publish Year International Journal 1
2017 exMolly Brown, exEdward R. Carr , exKathryn Grace , exKeith Wiebe, exChristopher Funk, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, exPeter Backlund, exLawrence Buja, "ตลาดและการค้าช่วยหรือซ้ำเติมระบบอาหารโลกในการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ", Food Policy, ปีที่ -, ฉบับที่ 68, มีนาคม - เมษายน 2017, หน้า 154-159
Publish Year International Conference 2
2015 exMolly Brown, exJohn Antle, exPeter Backlund, exEdward Carr, exWilliam Easterling , exMargaret Walsh, exCaspar Ammann , inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, exChristopher Barrett , exMarc Bellemare, exViolet Dancheck , exChristopher Funk, exKathryn Grace , exJohn Ingram, exHui Jiang, exHector Maletta , exTawny Mata, exAnthony Murray , exMoffat Ngugi , exDennis Ojima , exBrian O'Neill, exClaudia Tebaldi , "USDA Town Hall on Climate Change, Global Food Security and the U.S. Food System Report", 2015 American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting , 14 ธันวาคม 2015, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2015 exMargaret Walsh, exMolly Brown, exPeter Backlund, exJohn Antle, exEdward Carr, exWilliam Easterling , exChristopher Funk, exAnthony Murray , exMoffatt Ngugi , exChristopher Barrett , exJohn Ingram, exViolet Dancheck , exBrian O'Neill, exClaudia Tebaldi , exTawny Mata, exDennis Ojima , exKathryn Grace , exHui Jiang, exMarc Bellemare, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, exCaspar Ammann , exHector Maletta , "Global Food Security in a Changing Climate: Considerations and Projections", 2015 American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting , 18 ธันวาคม 2015, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา