การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงงูไทยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Growth Rate of Burmese Python (Python molurus bivittatus) in Captive Breeding in Thailand", The 2017 7th International Conference on Asia Agriculture and Animal (ICAAA 2017), 29 สิงหาคม 2017, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย