การสร้างสรรค์การตลาดเชิงเหตุการณ์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา สำนักพิมพ์ก้อนเมฆ

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตลาดเชิงเหตุการณ์สำหรับธุรกิจที่มีทรัพยากรจำกัดในทางปฏิบัติ", the Universal Academic Cluster International Spring Conferences, 2017, 9 - 14 เมษายน 2017, เกียวโต โอซาก้า ญี่ปุ่น