ศักยภาพของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์และน้ำจิ้มที่มีฤทธิ์ยับยั้งปริมาณสารก่อมะเร็งในอาหารปิ้งย่าง

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, exKartik Pondicherry, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "Rheological and tribological characterization of herbal sweet sauce with different stabilizing systems", CyTA - Journal of Food, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2022, หน้า 158-171
Publish Year National Journal 3
2017 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ชีวเคมีของพริก: ตอนที่ 3 ความเผ็ดร้อนของพริก", วารสารอาหาร (Food Journal), ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 29-32
2016 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องของกลิ่น", วารสารอาหาร (Food Journal) , ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 21-26
2015 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "ชีวเคมีของพริก ตอนที่ 1 สีสันแสนสวยด้วยเม็ดสีที่แตกต่าง", วารสารอาหาร (Food Journal) , ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 23-28
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exศรัญญา เรืองสว่าง, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "ผลกระทบของกระบวนการอบแห้งผักพื้นบ้านไทยต่อคุณสมบัติต้านสารอนุมูลอิสระ", การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ :“โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ”, 21 - 23 ตุลาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 3
2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "สูตร และกรรมวิธีการผลิตซอสหมักเนื้อสัตว์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2020
2019 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "สูตร และกรรมวิธีการผลิตซอสหมักเนื้อสัตว์สูตรเข้มข้นที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์", สวก, 2019
2019 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารินี สาลีโภชน์, อาจารย์, "สูตร และกรรมวิธีการผลิตผงหมักเนื้อสัตว์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์", สวก., 2019
Publish Year International Petty Patent 1
2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "เครื่องหมายการค้ากริลการ์ด", ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สวก., 2020