ผลของอาหารผสมสำเร็จหมักที่ประกอบด้วยอาหารหมักต่อคุณภาพอาหารหมัก การกินได้กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การย่อยได้ของโคเนื้อลูกผสม