การโมเดลและวิเคราะห์อุปกรณ์นาโนอิเล็คทรอนิคส์ที่รองรับการเคลื่อนที่ของลอลลิสติคอิเล็คตรอนและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์แบบสุญญากาศ

Publish Year International Journal 3
2016 exNatthaporn Khamsen, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid Nonthermal Discharge Plasma", ACS Applied Materials & Interfaces , ปีที่ 8, ฉบับที่ 30, สิงหาคม 2016, หน้า 19268-19275
2016 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Hybrid Graphene/Si-Based Nanoscale Vacuum Field Effect Phototransistors", ACS Photonics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 10, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2016, หน้า 1799-1808
2015 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Field emission graphene–oxide–silicon field effect based photodetector", physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, กันยายน 2015
Publish Year International Conference 2
2016 exNatthaporn Khamsen, ex Aric akkarachanchainon, exKamonpun fookiat, exJaraspong Srisala, exSuvit Chomchuena, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Atmospheric Cold Plasma via Fringe Field Enhanced CoronaDischarge on Single Dielectric Barrier for Large-Volume Applications", 2016 International Electrical Engineering Congress, iEECON2016, 2-4 March 2016, Chiang Mai, Thailand, 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Vacuum Electron-Based Photodiode", The Seventeenth IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC 2016), 19 - 21 เมษายน 2016, Monterey แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา