พลศาสตร์ของคลื่่นการกระตุ้นสามมิติที่มีบางส่วนถูกตรึงกับสิ่งกีดขวางในตัวกลางเคมีกระต้นได้