การประเมินผลของจอผ้าสีฟ้ากาวเหนียว, แผงใยแก้วกาวเหนียว, และกับดัก Vavoua สำหรับจับแมลงวัน Stomoxys (Diptera: Muscidae)