การศึกษาความมั่นคงของเขื่อนภูมิพลต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหวด้วยวิธีพลศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. James A. Bay, exMr. Nampol Chaowalittrakul, exMr. Potcharapol Brohmsubha, "Evaluation of the Effect of Concrete Blocks on Seismic Response of Bhumibol Dam using In-Situ Dynamic Tests", The 85th Annual Meeting of International Commission on Large Dams, 3 - 7 กรกฎาคม 2017, Prague สาธารณรัฐเช็ก
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. James A. Bay, exMr. Nampol Chaowalittrakul, "Study of Dynamic Properties of Mae Chang Dam using Spectral Analysis of Surface Waves and Resonance Tests", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28 - 30 มิถุนายน 2016, อ.เมือง สงขลา ประเทศไทย