การวิเคราะห์การเก็บเกี่ยวถั่วแระด้วยวิธีก้านหมุนตัด