การพัฒนาระบบชั่งน้ำหนักแบบพลศาสตร์ความเร็วสูง

Publish Year National Conference 1
2017 exศิวกาญจน์ แจ่มสุข, inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ตัวแปรทางกลของระบบชั่งน้ำหนักแบบพลศาสตร์ความเร็วสูง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 4
2016 inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "เครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร", Kasetsart University, 2016
2016 inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "ชิ้นส่วนเครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร", Kasetsart University, 2016
2016 inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "อุปกรณ์ยึดสำหรับเครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร", Kasetsart University, 2016
2016 inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "อุปกรณ์ยึดสำหรับเครื่องคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร", Kasetsart University, 2016

แสดงความคิดเห็น

(0)