การผลิตขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขจากเนื้อไก่ด้วยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง