ฤทธิ์ของชาเขียวในการป้องกันภาวะอ้วนลงพุง

Publish Year International Journal 7
2016 exHao, Lei, exHuang, Kuan-Hsun, exIto, Kyoko, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLambert, Joshua D., exRoss, A. Catharine, "Fibroblast Growth Factor 21 (Fgf21) Gene Expression Is Elevated in the Liver of Mice Fed a High-Carbohydrate Liquid Diet and Attenuated by a Lipid Emulsion but Is Not Upregulated in the Liver of Mice Fed a High-Fat Obesogenic Diet", JOURNAL OF NUTRITION, ปีที่ 146, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 184-190
2015 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exConnie J. Rogers, exJoshua D. Lambert, "Decaffeinated green tea and voluntary exercise induce gene changes related to beige adipocyte formation in high fat-fed obese mice", Journal of Functional Foods, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2015, เมษายน 2015, หน้า 210-214
2014 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHao, Lei, exIto, Kyoko, exHuang, Kuanhsun, exLambert, Joshua D., exRoss, Alan Catharine, "Shifts in dietary carbohydrate-lipid exposure regulate expression of the non-alcoholic fatty liver disease-associated gene PNPLA3/adiponutrin in mouse liver and HepG2 human liver cells", Metabolism: Clinical and Experimental, ปีที่ 63, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2014, หน้า 1352-1362
2014 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRogers, Connie Jo, exLambert, Joshua D., "Voluntary exercise and green tea enhance the expression of genes related to energy utilization and attenuate metabolic syndrome in high fat fed mice", Molecular Nutrition and Food Research, ปีที่ 58, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 1159-1159
2012 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGrove, Kimberly A., exKennett, Mary J., exLambert, Joshua D., "(-)-epigallocatechin-3-gallate inhibits pancreatic lipase and reduces body weight gain in high fat-fed obese mice", Obesity, ปีที่ 20, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2012, หน้า 2311-2313
2011 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGrove, Kimberly A., exLambert, Joshua D., "Weight control and prevention of metabolic syndrome by green tea", Pharmacological Research, ปีที่ 64, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2011, หน้า 146-154
2011 inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGrove, Kimberly A., exKennett, Mary J., exLambert, Joshua D., "(-)-Epigallocatechin-3-gallate increases the expression of genes related to fat oxidation in the skeletal muscle of high fat-fed mice", Food and Function, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 111-116