เสถียรภาพทนทานวงกว้างของเครือข่ายประสาทแบบไม่ต่อเนื่องที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.เอกชัย สุนทรศิลสังวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร อุดปิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Robust exponential stability for uncertain discrete-time neural networks with time-varying delays.", Seoul International Conference on Engineering and Applied Science (SICEAS), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2017, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี