ของสะสม โบราณวัตถุ และ ศิลปวัตถุ ๓มิติเพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์(หนึ่งก้าวสู่พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของไทย)