โครงการงานวิจัยแบบจำลองทางสถิติสำหรับการลดทอนสัญญาณผ่านดาวเทียมเนื่องจากฝน

Publish Year International Conference 2
2017 inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปัณณ์ณธีร์ เลอวัฒนกิจถาวร , exKazuhiko Fukawa, "Simple prediction model for diurnal rain attenuation statistics on earth-space links", ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 27 - 30 มิถุนายน 2017, ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exปัณณ์ณธีร์ เลอวัฒนกิจถาวร, inดร.พันศักดิ์ เทียนวิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKazuhiko Fukawa, "Ku-band (12 GHz) Earth-Space Rain Attenuation Statistics in Nonthaburi, Thailand, in 2013-2014", 2015 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 22 - 24 มีนาคม 2015, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย