การบำบัดสีของน้ำทิ้งจากโรงงานเยื่อกระดาษโดยใช้ราไวท์รอท

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "Physiological regulation of an alkaline-resistant laccase produced by Perenniporia tephropora and efficiency in biotreatment of pulp mill effluent", Mycobioloby, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 260-268
Publish Year International Conference 1
2017 exKanya Poolam, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of biotreatment of pulp mill effluent by a white rot fungus Trametes polyzona", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 1 - 3 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย