การศึกษาเปปไทด์ต้านอนูมูลอิสระและ non starch polysaccharide ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันในช่วงการพัฒนาของน้ำนมข้าวเพื่อเอนแคปซูเลตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวผง (ต่อยอดจากปี 2556)

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exBaricevic-Jones, I., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., exKubota, M., exRoytrakul, S., exMills, E.N.C., "Young rice protein as a new source of low allergenic plant-base protein", Journal of Cereal Science, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 102970-1-10
2020 inดร.ธิดารัตน์ พันโท, exKubota, M., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., "Characterization and bioactivities of young rice protein hydrolysates", Journal of Cereal Science, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 103049
Publish Year International Conference 1
2018 exThidarat Pantoa, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exMotoni Kadowaki, exMasatoshi Kubota, "Optimum Enzymatic Hydrolysis to Increase Bioactivities of Immature Rice", IFFA 2018: International conference on Innovation of functional food in Asia, 22 - 24 มกราคม 2018, พะเยา