ตัวแบบการเปลี่ยนสถานะแบบเบย์สำหรับข้อมูลเชิงพื้นที่และเวลา