คุณสมบัติการสร้างเอนไซม์และการสร้างสารยับยั้งจุลชีพของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากน้ำนมดิบและเนย

Publish Year International Conference 1
2014 exแสงระวี ขันธ์พิจิตร, inดร.วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enzymatic and antagonistic properties of Lactic acid bacteria isolated from raw milk and cheeses", The international Kasetsart University Science and technology Annual Research Symposium. March 27-28, 2014., 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย