การเปรียบเทียบสารยึดเกาะต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ