การศึกษาคุณสมบัติทางปฐพีกลศาสตร์ของตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่แหลมฉบัง