การศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของ CO และ N2O บนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ ด้วยการคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์


แสดงความคิดเห็น

(0)