แบบเสียงร้องเพลงและฮอร์โมนควบคุมเสียงร้องเพลงในนกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758)


แสดงความคิดเห็น

(0)