การสำรวจทางนิเวศวิทยา การเคลื่อนที่และการทำลายผลผลิตทางการเกษตรของช้างเอเชีย ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระและอุทยานแห่งชาติโดยรอบ